Náš tím špecialistov svojimi dlhoročnými skúsenosťami Vám ponúka svoje služby ako sú revízie elektrických zariadení, montáž elektrických rozvodov pre bytové aj nebytové priestory, montáž bleskozvodov, servis už jestvujúcich elektrických zariadení, termovíziu.

Expresné vybavenie zákazníka, samozrejme k jeho spokojnosti, je v našej firme na prvom mieste.

Pre dlhodobú spoluprácu formou zmluvných vzťahov je pre Vás prichystaná výrazna zľava z konečnej ceny.

Zároveň Vás pozývame na naše predajné miesta, ktoré otvárame pre Vás. Kvalita a dizajn za ceny prispôsobené aj pre bežných ľudí.

V rukáve máme ukrytých žolíkov, ktorých sme zatiaľ nechávali pre Váš prospech a to:
1. žolík - kvalita / dizajn
2. žolík - odborné poradenstvo kvalifikovanými predajcami
3. žolík - odborný servis / montáž od A po Z
4. žolík - nápis "AKCIA" u nás nenájdete. V našich predajniach je pre zákazníka akcia prichystaná nepretržite!

Na zákalde zákona č. 124/2006 Z.z. je každý zamestnávateľ povinný zabezpečiť v pravidelných intervaloch revízie a kontroly elektrických zariadení, spotrebičov a ručného náradia ako sú napr. pevné elektroinštalácie, spotrebiče používané pri administratívnej činnosti, t.j. výpočtová technika.

Na základe § 19 písmeno a) zákona č. 125/2006 Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky 100 000 €, zákaz činností alebo iný trestný postih.

Poistník a poistený je povinný držať sa povinnosťami legislatívy slovenských noriem a zákonov.