«Meracie prístroje»

MINI-SET

Revízny kufrík MINI-SET obsahuje meracie prístroje: MINI-01, MINI-02 a MINI-03. Prístrojmi z MINI-SET je možné merať: - priechodový odpor resp. odpor ochranného vodiča prúdom 200 mA - izolačný odpor napätím 500 V, DC - impedanciu ochrannej slučky - vnútorný odpor siete - skratový prúd do 10 kA - napätie AC aj DC do 500 V - odpor uzemnenia, v prípade ak je k dispozícii - sieťové napätie
MINI-SET

Priechodový odpor Merací rozsah: 0,001 .. 20,0Ω Rozlíšiteľnosť: 0,001Ω Merací prúd: 200 mA pri R<2 Ω Presnos merania: ±(1,5% MH + 4D) Izolačný odpor Merací rozsah: 0,5 .. 500 MOhm Meracie napätie: 500 V, DC ± 5% Presnosť merania: ±(2,5% MH + 8D) Impedancia slučky Merací rozsah: 0,00 .. 20,0Ω Presnosť merania: ±(7,5% MH + 8D) Skratový prúd Merací rozsah: 10 .. 9999 A Presnosť merania: ±(7,5% MH + 8D) Cena: 389,- € bez DPH 466,80 € s DPH

Viac info

MINI-03

MINI-03 je špeciálny merací prístroj, ktorý slúži na meranie izolačných odporov el. predmetov pri napätí 500 V resp. 100 V DC. Okrem toho prístroj meria jednosmerné aj striedavé napätie do 500 V.
MINI-03

Merací rozsah: pri 500V: 0,50 .. 500,0 MΩ pri 100V: 0,10 .. 100,0 MΩ Meracie napätie: 500V resp. 100V DC Presnosť prístroja: ±(2,5% z MH+8 Dig) Menovitý prúd: 1,1mA Merací rozsah V: 1,0 .. 500,0V Presnosť merania V: ±(2,5% z MH+4 Dig) Napájanie: 1 x 9 V batéria 6F22 Cena: 164,- € bez DPH 196,80 € s DPH

Viac info

MINI-02

MINI-02 je merací prístroj, ktorý slúži na meranie impedancie ochrannej slučky, vnútorného odporu siete a skratového prúdu.
MINI-02

Rozsah merania impedancie: 0,00Ω .. 20,0Ω Rozlišovacia schopnosť: 0,01Ω alebo 0,1Ω Rozsah skratového prúdu: 12 .. 9999 A Rozlišovacia schopnosť: 1 A Rozsah merania napätia: 190 V .. 250 V Rozlišovacia schopnosť: 1 V Presnosť merania impedancií: ±(7,5% z MH + 8 Digit) Presnosť merania skr. prúdu: ±(7,5% z MH + 8 Digit) Presnosť merania napätia: ±(7,5% z MH + 8 Digit Rozmery prístroja: 190 x 45 x 22 mm Cena: 158,- € bez DPH 189,60 € s DPH

Viac info

UNIMER 09 Profi

Združený revízny prístroj
UNIMER 09 Profi

• izolačný odpor voliteľným meracím napätím:100, 250, 500 resp. 1000 V • izolačný odpor plynule nastaviteľným napätím v rozsahu: 50 .. 1000 V • testovanie prierazu (test varistorov) napätím v rozsahu: 50 .. 1000 V • priechodový odpor prúdom min. 200 mA • malé odpory do 1000 Ω • impedanciu ochrannej slučky do 20 Ω • vnútorný odpor siete do 20 Ω • skratový prúd do 10 kA • impedanciu ochrannej slučky za prúdovým chráničom bez jeho vybavenia až do 1500 Ω • vypínací čas prúdového chrániča v rozsahu do 500 ms pri IN, 2IN a 5IN • meranie dotýkového napätia prechodom 49% menovitého vybavovacieho prúdu bez vybavenia prúdového chrániča • vybavovací prúd prúdového chrániča meraný plynule narastajúcim prúdom 0,4 .. 1,4 IN • napätie AC/DC do 750/1000 V • sled fáz trojfázovej sústavy • frekvenciu napätia siete • zemný odpor pomocou sond do 10 kΩ • špecifický zemný odpor • pomocou sondy LUX, je možné merať osvetlenie do 37 000 lx • prúd do 200 A pomocou prídavného kliešťového adaptéra A 1018 • výkon (činný, jalový, zdanlivý) jednofázový do 99,99 kW pomocou A 1018 Cena: 1006,80 € s DPH 839,- € bez DPH

Viac info

UNIMER 03

Združený revízny prístroj
UNIMER 03

UNIMER 03 skúša a meria: -zemný odpor pomocou sond do 10 kΩ -špecifický zemný odpor – rezistivitu pôdy -izolačný odpor voliteľným meracím napätím: 100, 250, 500 resp. 1000 V -izolačný odpor plynule nastaviteľným napätím v rozsahu: 50 .. 1000 V -testovanie prierazu (test varistorov) napätím v rozsahu: 50 .. 1000 V -priechodový odpor prúdom min. 200 mA -napätie AC/DC do 750/1000 V -frekvenciu napätia siete) -osvetlenie do 50 000 lx pomocou sondy LUX z voliteľného príslušenstva -prúd do 200 A pomocou prídavného kliešťového adaptéra Rozsah dodávky: Prístroj UNIMER 03 Púzdro Merací prívod pre dvojpólové merania Merací prívod pre trojpólové merania Sada sond pre zemné odpory Krokosvorka Dobíjací adaptér batérii Sada 4 ks napájacích batérii Návod na obsluhu Cena: 489,- € bez DPH 586,80 € s DPH

Viac info

UNIMER 08

Univerzálny revízny merací prístroj UNIMER 08.
UNIMER 08

-izolačný odpor voliteľným meracím napätím: 100, 250, 500 resp. 1000 V -izolačný odpor plynule nastaviteľným napätím v rozsahu: 50 .. 1000 V -testovanie prierazu (test varistorov) napätím v rozsahu: 50 .. 1000 V -priechodový odpor prúdom min. 200 mA -impedanciu ochrannej slučky do 20 Ω -vnútorný odpor siete 230/400 V do 20 Ω -skratový prúd do 10 kA -impedanciu ochrannej slučky za prúdovým chráničom bez jeho vybavenia až do 1500 Ω -vypínací čas prúdového chrániča v rozsahu do 500 ms pri IN, 2IN a 5IN -meranie dotýkového napätia prechodom 49% menovitého vybavovacieho prúdu bez vybavenia prúdového chrániča -vybavovací prúd prúdového chrániča meraný plynule narastajúcim prúdom 0,4 .. 1,4 IN -napätie AC/DC do 750/1000 V -frekvenciu napätia siete -pomocou sondy, ktorú je možné dokúpiť z voliteľného príslušenstva je možné merať osvetlenie do 50 000 lx -odpor uzemnenia, v prípade, ak je k dispozícií sieťové napätie Rozsah dodávky: Prístroj UNIMER 08 Púzdro Merací prívod pre dvojpólové merania Merací prívod pre trojpólové merania Krokosvorka Návod na obsluhu Cena: 790,80 € s DPH 659,- € bez DPH

Viac info

UNIMER 09

Združený revízny prístroj
UNIMER 09

-izolačný odpor voliteľným meracím napätím: 100, 250, 500 resp. 1000 V -izolačný odpor plynule nastaviteľným napätím v rozsahu: 50 .. 1000 V -testovanie prierazu (test varistorov) napätím v rozsahu: 50 .. 1000 V -priechodový odpor prúdom min. 200 mA -malé odpory do 1000 Ω -impedanciu ochrannej slučky do 20 Ω -vnútorný odpor siete do 20 Ω -skratový prúd do 10 kA -impedanciu ochrannej slučky za prúdovým chráničom bez jeho vybavenia až do 1500 Ω -vypínací čas prúdového chrániča v rozsahu do 500 ms pri IN, 2IN a 5IN -meranie dotýkového napätia prechodom 49% menovitého vybavovacieho prúdu bez vybavenia prúdového chrániča -vybavovací prúd prúdového chrániča meraný plynule narastajúcim prúdom 0,4 .. 1,4 IN -napätie AC/DC do 750/1000 V -sled fáz trojfázovej sústavy -frekvenciu napätia siete -zemný odpor pomocou sond do 10 kΩ -pomocou sondy LUX, je možné merať osvetlenie do 37 000 lx -prúd do 200 A pomocou prídavného kliešťového adaptéra A 1018 -výkon (činný, jalový, zdanlivý) jednofázový do 99,99 kW pomocou A 1018 ​Rozsah dodávky: Prístroj UNIMER 09 Taška na prístroj a príslušenstvo Merací prívod pre dvojpólové merania Merací prívod pre trojpólové merania Krokosvorka Sada na meranie zemných odporov Dobíjací adaptér Sada 4 ks NiMh napájacích batérii Návod na obsluhu List prvotnej kalibrácie Cena: 799,- € bez DPH 958,80 € s DPH

Viac info

IZO 2500 PC

Merač izolačného stavu napätím až 2500V
IZO 2500 PC

-izolačný odpor nastaveným napätím: IZO 2500 – 250, 500, 1000 resp. 2500 -testovanie prierazu (test varistorov) plynule nastaviteľným napätím:IZO 2500 - 50 ÷ 1000 V -testovanie prierazu plynulým nábehom napätia po dobu 10 sekúnd -meranie priechodových odporov prúdom min. 200 mA -meranie AC/DC napätí do 750/1000 V -pomocou sondy, ktorú je možné dokúpiť z voliteľného príslušenstva je možné merať osvetlenie do 50 000 lux Cena: 359,- € bez DPH 430,80 € s DPH

Viac info

IZO 5000 PC

Meranie izolačných stavov napätím až 5000 V DC do 200 GΩ
IZO 5000 PC

-všetky dôležité merania v jednom prístroji -meranie prepäťových ochrán -určenie polarizačného indexu (PI) a (DAR) -jednoduché a rýchle ovládanie -grafický displej s podsvietením -pamäť nameraných výsledkov -kompaktný a ergonomický tvar Cena: 699,- € bez DPH 838,80 € s DPH

Viac info

ELMER 02EL

Merač izolačného stavu, Skúšačka elektrickej pevnosti
ELMER 02EL

Združené skúšobné zariadenie El. pevnosť pevným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) Izolačný odpor Cena: 949,- € bez DPH 1 138,80 € s DPH

Viac info

MINI-01

Merač prechodového odporu
MINI-01

Merací rozsah: 0,001Ω .. 20,00Ω Merací prúd: min. 200mA, DC Cena: 96,- € bez DPH 115,20 € s DPH

Viac info

MPO-01A

MPO-01A je prístroj, ktorý slúži na meranie priechodových odporov medzi ochrannou svorkou a príslušnými neživými časťami elektrických predmetov. Prístroj je nevyhnutný pre výrobcov elektrorozvádzačov. -meranie priechodového odporu prúdom min.25 A -rozlišovacia schopnos prístroja je 1 mΩ -indikácia prekročenia nedovolenej hodnoty priechodového odporu 0,1Ω rozsvietením sa červenej LED -pri práci s prístrojom nie je potrebná tzv. "tretia ruka"
MPO-01A

Technické parametre: Merací prúd: >25 A, AC Meracie napätie: 5,5 .. 6,0 V Merací rozsah: 0,001 .. 1,999 Ω Rozlíšiteľnosť: 1 mΩ Presnos merania: ±(1,5% MH + 4D) Displej: 4-miestný LCD Napájanie:230 V, AC Rozmery: 210×150×80mm Hmotnosť: cca 1,5 kg Doba merania: cca 7 sekúnd Cena: 228,- € bez DPH 273,60 € s DPH

Viac info

MPO-02

MPO-02 je prístroj, ktorý slúži na meranie úbytku napätia na ochrannom obvode a odporu ochranného obvodu prúdom minimálne 10 A podľa STN EN 60 204-1. -meranie úbytku napätia aj odporu v závislosti na priereze ochranného vodiča: 1mm2, 1,5mm2, 2,5mm2, 4mm2, 6mm2 a viac -meranie prúdom min. 10 A, AC -rozlišovacia schopnosť prístroja je 1 mΩ -akustická signalizácia nedovolených hodnôt úbytkov napätia a odporov ochranných obvodov v závislosti na priereze ochranného vodiča -pri práci s prístrojom nie je potrebná tzv. "tretia ruka"
MPO-02

Technické parametre: Merací prúd: >10 A, AC Meracie napätie: 5,5 .. 6,0 V Meranie odporu: 0,001 .. 1,999Ω Presnos merania: ±(1,5% MH + 4D) Meranie úbytku napätia: 0,000 ÷ 5,000 V Presnos merania: ±(1,5% MH + 4D) Displej: 4-miestný LCD Napájanie: 230 V, AC Rozmery: 210×150×80mm Hmotnos: cca 1,5 kg Doba merania: cca 10 sekúnd Cena: 238,- € bez DPH 285,60 € s DPH

Viac info

ELMER 02R

Meria el.pevnosť regul.napätím 50 – 4000 V + priech.odpor prúdom 25 A
ELMER 02R

Meria el. pevnosť regul. napätím 50V – 4000V + priech. odpor prúdom 25A. Cena: 1 190,- € bez DPH 1 428,- € s DPH

Viac info

UNITESTER 06A

Prístroj na revízie a kontroly elektrických spotrebičov
UNITESTER 06A

-izolačný odpor napätím 500, 250 resp. 100 V, DC -odpor ochranného vodiča prúdom min. 200 mA -unikajúci prúd náhradnou metódou 24 V, AC -unikajúci prúd priamou metódou 230 V, AC -príkon meraného spotrebiča -prúd odoberaný meraným spotrebičom a cos f -dotýkový prúd do 2 mA -sieťové napätie ​ Súčasť dodávky: Prístroj UNITESTER 06A Prenosná brašňa Prívodná sieťová šnúra Merací prívod na meranie odporu List prvotnej kalibrácie Návod na obsluhu Cena: 369,- € bez DPH 442,80 € s DPH

Viac info

UNITESTER 07

Prístroj na revízie a kontroly elektrických spotrebičov
UNITESTER 07

UNITESTER 07 skúša a meria: Izolačný odpor Meracie napätia: 500 V, 250 V, 100 V Merací rozsah: 0,100 .. 500 MΩ Presnosť merania: ±(3% MH + 10D) Odpor ochranného vodiča: 200 mA Merací prúd: ≥ 200 mA Merací rozsah: 0,001 .. 10,00 Ω Presnosť merania: ±(1,5% MH + 6D) Meranie zbytkového napätia Merací rozsah: 20 .. 300 V Presnosť merania: ±(2% MH + 5D) Unikajúci prúd náhradnou metódou Meracie napätie: 40 V, AC Merací rozsah: 0,001 .. 20,00 mA Presnosť merania: ±(2% MH + 5D) Unikajúci prúd rozdielovou metódou Unikajúci prúd priamou metódou Meracie napätie: 230 V, AC Merací rozsah: 0,01 .. 20,00 mA Presnosť merania: ±(2% MH + 5D) Prúd odoberaný spotrebičom Merací rozsah: 0,0 .. 16,0 A Presnosť merania: ±(2% MH + 4D) Príkon meraného spotrebiča (činný, jalový, zdanlivý) Merací rozsah: 0 .. 3500 W Presnosť merania: ±(3% MH + 5D) Meranie cosφ Merací rozsah: 0,50 .. 1,00 Dotýkový prúd Merací rozsah: 0,001 .. 3,000 mA Presnosť merania: ±(2% MH + 5D) ​Rozsah dodávky: prístroj UNITESTER 07 brašňa na prístroj a príslušenstvo prívodná napájacia šnúra merací prívod na meranie ochranného vodiča a dotýkového prúdu záručný list návod na obsluhu List prvotnej kalibrácie Cena: 499,- € bez DPH 598,80 € s DPH

Viac info

UNITESTER 07/10

Prístroj na revízie a kontroly elektrických spotrebičov
UNITESTER 07/10

UNITESTER 07 10A skúša a meria: Izolačný odpor Meracie napätia: 500 V, 250 V, 100 V Merací rozsah: 0,100 .. 500 MΩ Presnosť merania: ±(3% MH + 10D) Odpor ochranného vodiča: 200 mA Merací prúd: ≥ 200 mA Merací rozsah: 0,001 .. 10,00 Ω Presnosť merania: ±(1,5% MH + 6D) Odpor ochranného vodiča: 10 A Merací prúd: ≥ 10 A, AC Merací rozsah: 0,001 .. 1,00 Ω Presnosť merania: ±(2,5% MH + 6D) Úbytok napätia na ochr. vodiči: 10 A Merací prúd: ≥ 10 A, AC Merací rozsah: 0,0 .. 10,0 V Presnosť merania: ±(2,5% MH + 6D) Meranie zbytkového napätia Merací rozsah: 20 .. 300 V Presnosť merania: ±(2% MH + 5D) Unikajúci prúd náhradnou metódou Meracie napätie: 40 V, AC Merací rozsah: 0,01 .. 20,00 mA Presnosť merania: ±(2% MH + 5D) Unikajúci prúd rozdielovou metódou Unikajúci prúd priamou metódou Meracie napätie: 230 V, AC Merací rozsah: 0,01 .. 20,00 mA Presnosť merania: ±(2% MH + 5D) Prúd odoberaný spotrebičom Merací rozsah: 0,0 .. 16,0 A Presnosť merania: ±(2% MH + 4D) Príkon meraného spotrebiča (činný, jalový, zdanlivý) Merací rozsah: 0 .. 3500 W Presnosť merania: ±(3% MH + 5D) Meranie cosφ Merací rozsah: 0,50 .. 1,00 Dotýkový prúd Merací rozsah: 0,001 .. 3,000 mA Presnosť merania: ±(2% MH + 5D) ​Rozsah dodávky: prístroj UNITESTER 07 brašňa na prístroj a príslušenstvo prívodná napájacia šnúra merací prívod na meranie ochranného vodiča a dotýkového prúdu záručný list návod na obsluhu List prvotnej kalibrácie Cena: 599,- € bez DPH 718,80 € s DPH

Viac info

SN-04

Skúšačka napätia
SN-04

Charakteristika: -meria napätie 110V .. 400V AC aj DC -detekuje fázový vodič -určuje sled fáz sústavy Cena: 13,50 € bez DPH 16,20 € s DPH

Viac info

SN-02

Skúšačka napätia
SN-02

Charakteristika: -meranie AC aj DC napätia do 690 V -automatické rozlíšenie AC a DC napätia a indikácia polarity DC napätia -zobrazenie hodnoty meraného napätia svietivými LED diódami -jednopólová detekcia fázového napätia -akustický signál pri indikácii napätia vyššieho ako 50 V -určenie sledu fáz trojfázovej sústavy dvojpólovou metódou -akustická a optická signalizácia spojitosti obvodu Cena: 16,50 € bez DPH 19,80 € s DPH

Viac info

ELMER 01R

Skúška elektrickej pevnosti napätím od 50V do 4000V AC
ELMER 01R

Testovacie napätie je nastaviteľné v rozsahu 50 – 4000 V Cena: 949,- € bez DPH 1 138,80 € s DPH

Viac info

ELMER 02L

Združené skúšobné zariadenie
ELMER 02L

-Priechodový odpor -Izolačný odpor Cena: 544,- € bez DPH 652,80 € s DPH

Viac info

ELMER 02EP

Združené skúšobné zariadenie
ELMER 02EP

-El. pevnosť pevným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) -Príkon, odoberaný prúd Cena: 823,- € bez DPH 987,60 € s DPH

Viac info

ELMER 02EU

Združené skúšobné zariadenie
ELMER 02EU

-El. pevnosť pevným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) -Unikajúci prúd Cena: 826,- € bez DPH 991,20 € s DPH

Viac info

ELMER 03EP

Združené skúšobné zariadenie
ELMER 03EP

-El. pevnosť pevným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) -Priechodový odpor -Príkon, odoberaný prúd Cena: 982,- € bez DPH 1 178,40 € s DPH

Viac info

ELMER 03EU

Združené skúšobné zariadenie
ELMER 03EU

-El. pevnosť pevným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) -Priechodový odpor -Unikajúci prúd Cena: 992,- € bez DPH 1 190,40 € s DPH

Viac info

ELMER 02RP

Združené skúšobné zariadenie
ELMER 02RP

-El. pevnosť regulovaným napätím 50V až 4000V -Príkon, odoberaný prúd Cena: 1 135,- € bez DPH 1 362,- € s DPH

Viac info

ELMER 02RU

Združené skúšobné zariadenie
ELMER 02RU

-El. pevnosť regulovaným napätím 50V až 4000V -Unikajúci prúd Cena: 1 158,- € bez DPH 1 389,60 € s DPH

Viac info

ELMER 02RL

Združené skúšobné zariadenie
ELMER 02RL

-El. pevnosťregulovaným napätím 50V až 4000V -Izolačný stav Cena: 1 234,- € bez DPH 1 480,80 € s DPH

Viac info

ELMER 03E

Združené skúšobné zariadenie
ELMER 03E

-El. pevnosť pevným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) -Priechodový odpor -Izolačný odpor Cena: 1 254,- € bez DPH 1 504,80 € s DPH

Viac info

ELMER 03RP

Združené skúšobné zariadenie
ELMER 03RP

-El. pevnosť regulovaným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) -Priechodový odpor -Príkon, odoberaný prúd Cena: 1 321,- € bez DPH 1 585,20 € s DPH

Viac info

ELMER 03RU

Združené skúšobné zariadenie
ELMER 03RU

-El. pevnosť regulovaným napätím 50V až 4000V -Priechodový odpor -Unikajúci prúd Cena: 1 321,- € bez DPH 1 585,20 € s DPH

Viac info

ELMER 04EP

Združené skúšobné zariadenie
ELMER 04EP

-El. pevnosť pevným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) -Priechodový odpor -Izolačný odpor -Príkon, odoberaný prúd Cena: 1 321,- € bez DPH 1 585,20 € s DPH

Viac info

ELMER 04E

Združené skúšobné zariadenie
ELMER 04E

-El. pevnosť pevným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) -Priechodový odpor -Izolačný odpor -Unikajúci prúd Cena: 1 347,- € bez DPH 1 616,40 € s DPH

Viac info

ELMER 05E

Združené skúšobné zariadenie
ELMER 05E

-El. pevnosť pevným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) -Priechodový odpor -Izolačný odpor -Unikajúci prúd -Príkon, odoberaný prúd Cena: 1 447,- € bez DPH 1 736,40 € s DPH

Viac info

ELMER 03R

Združené skúšobné zariadenie
ELMER 03R

-El. pevnosť regulovaným napätím 50V až 4000V -Priechodový odpor -Izolačný odpor Cena: 1 513,- € bez DPH 1 815,60 € s DPH

Viac info

ELMER 04RP

Združené skúšobné zariadenie
ELMER 04RP

-El. pevnosť regulovaným napätím 50V až 4000V -Priechodový odpor -Izolačný odpor -Príkon, odoberaný prúd Cena: 1 599,- € bez DPH 1 918,80 € s DPH

Viac info

ELMER 04R

Združené skúšobné zariadenie
ELMER 04R

-El. pevnosť regulovaným napätím 50V až 4000V -Priechodový odpor -Izolačný odpor -Unikajúci prúd Cena: 1 656,- € bez DPH 1 987,20 € s DPH

Viac info

ELMER 05R

Združené skúšobné zariadenie
ELMER 05R

-El. pevnosť regulovaným napätím 50V až 4000V -Priechodový odpor -Izolačný odpor -Unikajúci prúd -Príkon, odoberaný prúd Cena: 1 739,- € bez DPH 2 086,80 € s DPH

Viac info

MSE-01

Zariadenie jednoducho pripojíte do zásuvky, z ktorej bol napájaný meraný spotrebič a zástrčku spotrebiča pripojíte do zásuvky zariadenia MSE-01. Zariadením ľahko zistíte, koľko Vás denne stojí Vaša stará chladnička, či mraznička, alebo koľko Vás stojí jedno pranie, či uvarenie kávy. Vďaka zariadeniu MSE-01 zistíte, ktoré spotrebiče majú vysokú spotrebu, a preto sa vyplatí pri práci s nimi šetriť. Záleží len na Vás, či zmeníte spôsob ich používania, alebo ich nahradíte novými, energeticky úspornejšími spotrebičmi.
MSE-01

Meranie spotreby energie: Merací rozsah: 0,001 .. 9999 kWh Rozlíšiteľnosť: 0,001 kWh Presnosť merania: ±(1% MH + 4D) Meranie príkonu: Merací rozsah: 1 .. 3500 W Rozlíšiteľnosť: 1 W Presnosť merania: ±(1% MH + 4D) Meranie odoberaného prúdu: Merací rozsah: 0,02 .. 15 A Presnosť merania: ±(1% MH + 4D) Cena: 39,- € bez DPH 46,80 € s DPH

Viac info