«Revízie»
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky

vyhradených elektrických zariadení Skupina zariadení: E2- elektrické zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A- objekty bez nebezpečenstva výbuchu B- objekty s nebezpečenstvom výbuchu.

Východiskové a periodické odborné prehliadky
 • elektroinštalácií budov, rodinných domov, bytov
 • elektroinštalácií nebytových priestorov
 • elektrických spotrebičov
 • elektrického ručného náradia
 • bleskozvodov
 • uzemnení
 • elektrických strojov, prístrojov a zariadení
 • rozvádzačov
 • vypracovanie protokolu o prostredí
Montáž
 • elektroinštalácií
 • rozvádzačov
 • bleskozvodov
 • uzemnení
 • elektrických zariadení
Služby
 • skúšky elektrickej pevnosti
 • termovízia elektrických zariadení
 • servis elektrických zariadení
 • havarijné služby
 • zmluvné pravidelné prehliadky
 • doprava