«Meracie prístroje»
ELMER 02EL
Merač izolačného stavu, Skúšačka elektrickej pevnosti

ELMER 02EL

Združené skúšobné zariadenie El. pevnosť pevným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) Izolačný odpor Cena: 949,- € bez DPH 1 138,80 € s DPH