«Meracie prístroje»
MPO-02
MPO-02 je prístroj, ktorý slúži na meranie úbytku napätia na ochrannom obvode a odporu ochranného obvodu prúdom minimálne 10 A podľa STN EN 60 204-1. -meranie úbytku napätia aj odporu v závislosti na priereze ochranného vodiča: 1mm2, 1,5mm2, 2,5mm2, 4mm2, 6mm2 a viac -meranie prúdom min. 10 A, AC -rozlišovacia schopnosť prístroja je 1 mΩ -akustická signalizácia nedovolených hodnôt úbytkov napätia a odporov ochranných obvodov v závislosti na priereze ochranného vodiča -pri práci s prístrojom nie je potrebná tzv. "tretia ruka"

MPO-02

Technické parametre: Merací prúd: >10 A, AC Meracie napätie: 5,5 .. 6,0 V Meranie odporu: 0,001 .. 1,999Ω Presnos merania: ±(1,5% MH + 4D) Meranie úbytku napätia: 0,000 ÷ 5,000 V Presnos merania: ±(1,5% MH + 4D) Displej: 4-miestný LCD Napájanie: 230 V, AC Rozmery: 210×150×80mm Hmotnos: cca 1,5 kg Doba merania: cca 10 sekúnd Cena: 238,- € bez DPH 285,60 € s DPH