«Meracie prístroje»
UNITESTER 07
Prístroj na revízie a kontroly elektrických spotrebičov

UNITESTER 07

UNITESTER 07 skúša a meria: Izolačný odpor Meracie napätia: 500 V, 250 V, 100 V Merací rozsah: 0,100 .. 500 MΩ Presnosť merania: ±(3% MH + 10D) Odpor ochranného vodiča: 200 mA Merací prúd: ≥ 200 mA Merací rozsah: 0,001 .. 10,00 Ω Presnosť merania: ±(1,5% MH + 6D) Meranie zbytkového napätia Merací rozsah: 20 .. 300 V Presnosť merania: ±(2% MH + 5D) Unikajúci prúd náhradnou metódou Meracie napätie: 40 V, AC Merací rozsah: 0,001 .. 20,00 mA Presnosť merania: ±(2% MH + 5D) Unikajúci prúd rozdielovou metódou Unikajúci prúd priamou metódou Meracie napätie: 230 V, AC Merací rozsah: 0,01 .. 20,00 mA Presnosť merania: ±(2% MH + 5D) Prúd odoberaný spotrebičom Merací rozsah: 0,0 .. 16,0 A Presnosť merania: ±(2% MH + 4D) Príkon meraného spotrebiča (činný, jalový, zdanlivý) Merací rozsah: 0 .. 3500 W Presnosť merania: ±(3% MH + 5D) Meranie cosφ Merací rozsah: 0,50 .. 1,00 Dotýkový prúd Merací rozsah: 0,001 .. 3,000 mA Presnosť merania: ±(2% MH + 5D) ​Rozsah dodávky: prístroj UNITESTER 07 brašňa na prístroj a príslušenstvo prívodná napájacia šnúra merací prívod na meranie ochranného vodiča a dotýkového prúdu záručný list návod na obsluhu List prvotnej kalibrácie Cena: 499,- € bez DPH 598,80 € s DPH