«Meracie prístroje»
SN-02
Skúšačka napätia

SN-02

Charakteristika: -meranie AC aj DC napätia do 690 V -automatické rozlíšenie AC a DC napätia a indikácia polarity DC napätia -zobrazenie hodnoty meraného napätia svietivými LED diódami -jednopólová detekcia fázového napätia -akustický signál pri indikácii napätia vyššieho ako 50 V -určenie sledu fáz trojfázovej sústavy dvojpólovou metódou -akustická a optická signalizácia spojitosti obvodu Cena: 16,50 € bez DPH 19,80 € s DPH