«Meracie prístroje»
ELMER 02EP
Združené skúšobné zariadenie

ELMER 02EP

-El. pevnosť pevným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) -Príkon, odoberaný prúd Cena: 823,- € bez DPH 987,60 € s DPH