«Meracie prístroje»
ELMER 02RP
Združené skúšobné zariadenie

ELMER 02RP

-El. pevnosť regulovaným napätím 50V až 4000V -Príkon, odoberaný prúd Cena: 1 135,- € bez DPH 1 362,- € s DPH