«Meracie prístroje»
ELMER 02RU
Združené skúšobné zariadenie

ELMER 02RU

-El. pevnosť regulovaným napätím 50V až 4000V -Unikajúci prúd Cena: 1 158,- € bez DPH 1 389,60 € s DPH