«Meracie prístroje»
ELMER 05R
Združené skúšobné zariadenie

ELMER 05R

-El. pevnosť regulovaným napätím 50V až 4000V -Priechodový odpor -Izolačný odpor -Unikajúci prúd -Príkon, odoberaný prúd Cena: 1 739,- € bez DPH 2 086,80 € s DPH