«Meracie prístroje»
UNIMER 09
Združený revízny prístroj

UNIMER 09

-izolačný odpor voliteľným meracím napätím: 100, 250, 500 resp. 1000 V -izolačný odpor plynule nastaviteľným napätím v rozsahu: 50 .. 1000 V -testovanie prierazu (test varistorov) napätím v rozsahu: 50 .. 1000 V -priechodový odpor prúdom min. 200 mA -malé odpory do 1000 Ω -impedanciu ochrannej slučky do 20 Ω -vnútorný odpor siete do 20 Ω -skratový prúd do 10 kA -impedanciu ochrannej slučky za prúdovým chráničom bez jeho vybavenia až do 1500 Ω -vypínací čas prúdového chrániča v rozsahu do 500 ms pri IN, 2IN a 5IN -meranie dotýkového napätia prechodom 49% menovitého vybavovacieho prúdu bez vybavenia prúdového chrániča -vybavovací prúd prúdového chrániča meraný plynule narastajúcim prúdom 0,4 .. 1,4 IN -napätie AC/DC do 750/1000 V -sled fáz trojfázovej sústavy -frekvenciu napätia siete -zemný odpor pomocou sond do 10 kΩ -pomocou sondy LUX, je možné merať osvetlenie do 37 000 lx -prúd do 200 A pomocou prídavného kliešťového adaptéra A 1018 -výkon (činný, jalový, zdanlivý) jednofázový do 99,99 kW pomocou A 1018 ​Rozsah dodávky: Prístroj UNIMER 09 Taška na prístroj a príslušenstvo Merací prívod pre dvojpólové merania Merací prívod pre trojpólové merania Krokosvorka Sada na meranie zemných odporov Dobíjací adaptér Sada 4 ks NiMh napájacích batérii Návod na obsluhu List prvotnej kalibrácie Cena: 799,- € bez DPH 958,80 € s DPH