«Meracie prístroje»
MINI-01
Merač prechodového odporu

MINI-01

Merací rozsah: 0,001Ω .. 20,00Ω Merací prúd: min. 200mA, DC Cena: 96,- € bez DPH 115,20 € s DPH