«Meracie prístroje»
MPO-01A
MPO-01A je prístroj, ktorý slúži na meranie priechodových odporov medzi ochrannou svorkou a príslušnými neživými časťami elektrických predmetov. Prístroj je nevyhnutný pre výrobcov elektrorozvádzačov. -meranie priechodového odporu prúdom min.25 A -rozlišovacia schopnos prístroja je 1 mΩ -indikácia prekročenia nedovolenej hodnoty priechodového odporu 0,1Ω rozsvietením sa červenej LED -pri práci s prístrojom nie je potrebná tzv. "tretia ruka"

MPO-01A

Technické parametre: Merací prúd: >25 A, AC Meracie napätie: 5,5 .. 6,0 V Merací rozsah: 0,001 .. 1,999 Ω Rozlíšiteľnosť: 1 mΩ Presnos merania: ±(1,5% MH + 4D) Displej: 4-miestný LCD Napájanie:230 V, AC Rozmery: 210×150×80mm Hmotnosť: cca 1,5 kg Doba merania: cca 7 sekúnd Cena: 228,- € bez DPH 273,60 € s DPH