«Meracie prístroje»
UNITESTER 06A
Prístroj na revízie a kontroly elektrických spotrebičov

UNITESTER 06A

-izolačný odpor napätím 500, 250 resp. 100 V, DC -odpor ochranného vodiča prúdom min. 200 mA -unikajúci prúd náhradnou metódou 24 V, AC -unikajúci prúd priamou metódou 230 V, AC -príkon meraného spotrebiča -prúd odoberaný meraným spotrebičom a cos f -dotýkový prúd do 2 mA -sieťové napätie ​ Súčasť dodávky: Prístroj UNITESTER 06A Prenosná brašňa Prívodná sieťová šnúra Merací prívod na meranie odporu List prvotnej kalibrácie Návod na obsluhu Cena: 369,- € bez DPH 442,80 € s DPH