«Meracie prístroje»
MINI-SET
Revízny kufrík MINI-SET obsahuje meracie prístroje: MINI-01, MINI-02 a MINI-03. Prístrojmi z MINI-SET je možné merať: - priechodový odpor resp. odpor ochranného vodiča prúdom 200 mA - izolačný odpor napätím 500 V, DC - impedanciu ochrannej slučky - vnútorný odpor siete - skratový prúd do 10 kA - napätie AC aj DC do 500 V - odpor uzemnenia, v prípade ak je k dispozícii - sieťové napätie

MINI-SET

Priechodový odpor Merací rozsah: 0,001 .. 20,0Ω Rozlíšiteľnosť: 0,001Ω Merací prúd: 200 mA pri R<2 Ω Presnos merania: ±(1,5% MH + 4D) Izolačný odpor Merací rozsah: 0,5 .. 500 MOhm Meracie napätie: 500 V, DC ± 5% Presnosť merania: ±(2,5% MH + 8D) Impedancia slučky Merací rozsah: 0,00 .. 20,0Ω Presnosť merania: ±(7,5% MH + 8D) Skratový prúd Merací rozsah: 10 .. 9999 A Presnosť merania: ±(7,5% MH + 8D) Cena: 389,- € bez DPH 466,80 € s DPH