«Meracie prístroje»
ELMER 01R
Skúška elektrickej pevnosti napätím od 50V do 4000V AC

ELMER 01R

Testovacie napätie je nastaviteľné v rozsahu 50 – 4000 V Cena: 949,- € bez DPH 1 138,80 € s DPH