«Meracie prístroje»
ELMER 02EU
Združené skúšobné zariadenie

ELMER 02EU

-El. pevnosť pevným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) -Unikajúci prúd Cena: 826,- € bez DPH 991,20 € s DPH