«Meracie prístroje»
ELMER 03EP
Združené skúšobné zariadenie

ELMER 03EP

-El. pevnosť pevným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) -Priechodový odpor -Príkon, odoberaný prúd Cena: 982,- € bez DPH 1 178,40 € s DPH