«Meracie prístroje»
ELMER 02RL
Združené skúšobné zariadenie

ELMER 02RL

-El. pevnosťregulovaným napätím 50V až 4000V -Izolačný stav Cena: 1 234,- € bez DPH 1 480,80 € s DPH