«Meracie prístroje»
ELMER 03E
Združené skúšobné zariadenie

ELMER 03E

-El. pevnosť pevným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) -Priechodový odpor -Izolačný odpor Cena: 1 254,- € bez DPH 1 504,80 € s DPH