«Meracie prístroje»
ELMER 03RP
Združené skúšobné zariadenie

ELMER 03RP

-El. pevnosť regulovaným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) -Priechodový odpor -Príkon, odoberaný prúd Cena: 1 321,- € bez DPH 1 585,20 € s DPH