«Meracie prístroje»
ELMER 03RU
Združené skúšobné zariadenie

ELMER 03RU

-El. pevnosť regulovaným napätím 50V až 4000V -Priechodový odpor -Unikajúci prúd Cena: 1 321,- € bez DPH 1 585,20 € s DPH