«Meracie prístroje»
ELMER 04EP
Združené skúšobné zariadenie

ELMER 04EP

-El. pevnosť pevným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) -Priechodový odpor -Izolačný odpor -Príkon, odoberaný prúd Cena: 1 321,- € bez DPH 1 585,20 € s DPH