«Meracie prístroje»
ELMER 04E
Združené skúšobné zariadenie

ELMER 04E

-El. pevnosť pevným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) -Priechodový odpor -Izolačný odpor -Unikajúci prúd Cena: 1 347,- € bez DPH 1 616,40 € s DPH