«Meracie prístroje»
ELMER 05E
Združené skúšobné zariadenie

ELMER 05E

-El. pevnosť pevným napätím 50V až 4000V (určuje zákazník) -Priechodový odpor -Izolačný odpor -Unikajúci prúd -Príkon, odoberaný prúd Cena: 1 447,- € bez DPH 1 736,40 € s DPH