«Meracie prístroje»
ELMER 03R
Združené skúšobné zariadenie

ELMER 03R

-El. pevnosť regulovaným napätím 50V až 4000V -Priechodový odpor -Izolačný odpor Cena: 1 513,- € bez DPH 1 815,60 € s DPH