«Meracie prístroje»
ELMER 04RP
Združené skúšobné zariadenie

ELMER 04RP

-El. pevnosť regulovaným napätím 50V až 4000V -Priechodový odpor -Izolačný odpor -Príkon, odoberaný prúd Cena: 1 599,- € bez DPH 1 918,80 € s DPH