«Meracie prístroje»
ELMER 04R
Združené skúšobné zariadenie

ELMER 04R

-El. pevnosť regulovaným napätím 50V až 4000V -Priechodový odpor -Izolačný odpor -Unikajúci prúd Cena: 1 656,- € bez DPH 1 987,20 € s DPH