«Meracie prístroje»
MINI-02
MINI-02 je merací prístroj, ktorý slúži na meranie impedancie ochrannej slučky, vnútorného odporu siete a skratového prúdu.

MINI-02

Rozsah merania impedancie: 0,00Ω .. 20,0Ω Rozlišovacia schopnosť: 0,01Ω alebo 0,1Ω Rozsah skratového prúdu: 12 .. 9999 A Rozlišovacia schopnosť: 1 A Rozsah merania napätia: 190 V .. 250 V Rozlišovacia schopnosť: 1 V Presnosť merania impedancií: ±(7,5% z MH + 8 Digit) Presnosť merania skr. prúdu: ±(7,5% z MH + 8 Digit) Presnosť merania napätia: ±(7,5% z MH + 8 Digit Rozmery prístroja: 190 x 45 x 22 mm Cena: 158,- € bez DPH 189,60 € s DPH