«Meracie prístroje»
UNIMER 09 Profi
Združený revízny prístroj

UNIMER 09 Profi

• izolačný odpor voliteľným meracím napätím:100, 250, 500 resp. 1000 V • izolačný odpor plynule nastaviteľným napätím v rozsahu: 50 .. 1000 V • testovanie prierazu (test varistorov) napätím v rozsahu: 50 .. 1000 V • priechodový odpor prúdom min. 200 mA • malé odpory do 1000 Ω • impedanciu ochrannej slučky do 20 Ω • vnútorný odpor siete do 20 Ω • skratový prúd do 10 kA • impedanciu ochrannej slučky za prúdovým chráničom bez jeho vybavenia až do 1500 Ω • vypínací čas prúdového chrániča v rozsahu do 500 ms pri IN, 2IN a 5IN • meranie dotýkového napätia prechodom 49% menovitého vybavovacieho prúdu bez vybavenia prúdového chrániča • vybavovací prúd prúdového chrániča meraný plynule narastajúcim prúdom 0,4 .. 1,4 IN • napätie AC/DC do 750/1000 V • sled fáz trojfázovej sústavy • frekvenciu napätia siete • zemný odpor pomocou sond do 10 kΩ • špecifický zemný odpor • pomocou sondy LUX, je možné merať osvetlenie do 37 000 lx • prúd do 200 A pomocou prídavného kliešťového adaptéra A 1018 • výkon (činný, jalový, zdanlivý) jednofázový do 99,99 kW pomocou A 1018 Cena: 1006,80 € s DPH 839,- € bez DPH