«Meracie prístroje»
UNIMER 08
Univerzálny revízny merací prístroj UNIMER 08.

UNIMER 08

-izolačný odpor voliteľným meracím napätím: 100, 250, 500 resp. 1000 V -izolačný odpor plynule nastaviteľným napätím v rozsahu: 50 .. 1000 V -testovanie prierazu (test varistorov) napätím v rozsahu: 50 .. 1000 V -priechodový odpor prúdom min. 200 mA -impedanciu ochrannej slučky do 20 Ω -vnútorný odpor siete 230/400 V do 20 Ω -skratový prúd do 10 kA -impedanciu ochrannej slučky za prúdovým chráničom bez jeho vybavenia až do 1500 Ω -vypínací čas prúdového chrániča v rozsahu do 500 ms pri IN, 2IN a 5IN -meranie dotýkového napätia prechodom 49% menovitého vybavovacieho prúdu bez vybavenia prúdového chrániča -vybavovací prúd prúdového chrániča meraný plynule narastajúcim prúdom 0,4 .. 1,4 IN -napätie AC/DC do 750/1000 V -frekvenciu napätia siete -pomocou sondy, ktorú je možné dokúpiť z voliteľného príslušenstva je možné merať osvetlenie do 50 000 lx -odpor uzemnenia, v prípade, ak je k dispozícií sieťové napätie Rozsah dodávky: Prístroj UNIMER 08 Púzdro Merací prívod pre dvojpólové merania Merací prívod pre trojpólové merania Krokosvorka Návod na obsluhu Cena: 790,80 € s DPH 659,- € bez DPH