«Meracie prístroje»
IZO 2500 PC
Merač izolačného stavu napätím až 2500V

IZO 2500 PC

-izolačný odpor nastaveným napätím: IZO 2500 – 250, 500, 1000 resp. 2500 -testovanie prierazu (test varistorov) plynule nastaviteľným napätím:IZO 2500 - 50 ÷ 1000 V -testovanie prierazu plynulým nábehom napätia po dobu 10 sekúnd -meranie priechodových odporov prúdom min. 200 mA -meranie AC/DC napätí do 750/1000 V -pomocou sondy, ktorú je možné dokúpiť z voliteľného príslušenstva je možné merať osvetlenie do 50 000 lux Cena: 359,- € bez DPH 430,80 € s DPH